Ffoniwch ni ar: 0800 169 5290

A fydd unrhyw arogl?

Na, caiff y gwastraff gweddilliol ei gyflenwi ar ôl i'r holl ddeunydd y gellir ei ailgylchu (yn cynnwys compostio/organig) gael ei dynnu. Caiff ei dipio i neuadd hollol amgaeedig a gedwir dan bwysedd aer ychydig yn negyddol i atal unrhyw arogleuon posibl rhag dianc. Defnyddir aer o'r neuadd dipio yn y broses driniaeth thermol sy'n dileu unrhyw arogleuon.