Ffoniwch ni ar: 0800 169 5290

Pam Chwarel Buttington?

Mae Chwarel Buttington yn safle 18 hectar (44 erw) a gaiff ei guddio'n dda o'r A458 gerllaw a chymunedau cyfagos gan goed, tirlunio a thopograffeg naturiol. Yn ychwanegol, mae gan y safle'r dilynol:

  • Treftadaeth ddiwydiannol fel chwarel waith yn ymestyn yn ôl i'r 1800au
  • Dynodwyd rhan o'r chwarel fel tir cyflogaeth yn Nrafft Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Powys
  • Cysylltiadau seilwaith da
  • Wedi'i leoli o fewn gwagle chwarel i leihau effaith gweledol.
  • Byddai'r CAY yn gweithredu fel datblygiad angor ar gyfer parc eco-fusnes fel rhan o gynlluniau datblygu ehangach a gynigir gan berchnogion y chwarel

  • Creu ardal bioamrywiaeth ar gyfer cyfoethogi SSSI o fewn y safle

  • Cynnig ar gyfer cyfleusterau/ymweliadau addysgol

  • Byddai'r CAY fel datblygiad angor yn galluogi parhau i ddefnyddio ased ddiwydiannol leol.