Ffoniwch ni ar: 0800 169 5290

Ai dim ond enw arall am losgydd yw CAY?

Mae CAY modern yn safle pŵer sy'n defnyddio proses triniaeth thermol i gynhyrchu trydan a gwres. Hylosgi uniongyrchol yw'r broses triniaeth thermol a ddefnyddir amlaf o hyd ac mae'n defnyddio dulliau soffistigedig rheoli hylosgiad i sicrhau llosgi glân a throsi gwastraff yn wres a phŵer. Ar y llaw arall nid yw hylosgi yn golygu adfer unrhyw ynni ac nid yw ond dull arall o waredu â gwastraff.