Ffoniwch ni ar: 0800 169 5290

Pa fath o wastraff fydd y cyfleuster CAY yn ei dderbyn?

Dim ond gwastraff bwrdeisiol masnachol a diwydiannol o Bowys ac ardaloedd cyfagos y bydd y cyfleuster yn ei dderbyn. Ni fydd y safle yn derbyn gwastraff amaethyddol, gwastraff clinigol na gwastraff peryglus. Caiff y cyfleuster ei gynllunio i drin hyd at 100,000 tunnell fetrig o wastraff bob blwyddyn.