Ffoniwch ni ar: 0800 169 5290

Pa mor uchel fydd y simnai?

Ni phenderfynwyd eto pa mor uchel fydd y simnai, neu'r stac. Caiff yr uchder ei nodi fel canlyniad i asesiad helaeth ar ansawdd aer a modelu gwasgariad a chaiff ei osod i sicrhau y caiff unrhyw effeithiau ar iechyd dynol a diddordebau ecolegol eu gostwng i'r eithaf. Mae'r montages yn dangos stac o 85m ac mae gwaith hyd yma wedi dangos ei fod o fewn y rhychwant cywir.