Ffoniwch ni ar: 0800 169 5290

Pwy ydym ni

Mae Broad Energy (Wales) Limited yn gwmni pwrpas arbennig a sefydlwyd gan Broad Group (UK) Cyfyngedig i ddatblygu’r cyfleuster adfer ynni arfaethedig. Bydd y cyfleuster, annibynnol ei berchnogaeth a’i weithredu, yn ffurfio angor allweddol ar gyfer cyflenwi gwasanaethau ynni a gwres effeithiol ac effeithlon hirdymor fel rhan o gynlluniau ehangach perchnogion Chwarel Buttington i greu parc eco-fusnes cynaliadwy.

Bydd Broad Energy (Wales) Limited yn ymdrechu i fod yn gymydog da ac mae ganddo gynlluniau i gyfrannu at achosion da lleol ac mae'n awyddus i gynorthwyo Cyngor Sir Powys gyda chynlluniau ailgylchu lleol.

Mae Broad Energy (Wales) Limited yn awyddus i sicrhau fod datblygu’r safle yn y dyfodol yn cyfrannu at yr economi leol ac yn cynnig cyfleoedd gwaith i’r gymuned leol. 

Pwy ydym ni