Ffoniwch ni ar: 0800 169 5290

Beth yw amserlenni'r prosiect?

Mae'r wybodaeth hon yn ffurfio rhan o'n ymgynghoriad cyn gwneud cais. Rydym wedi rhoi manylion ein cynigion ac yn gwahodd adborth gan y gymuned leol erbyn 31 Rhagfyr 2016. Cyflwynir cais cynllunio i Gyngor Sir Powys yn gynnar yn 2017. Bydd Cyngor Sir Powys yn cynnal ymgynghoriad gydag amrywiaeth o ymgyngoreion a rhanddeiliaid fel rhan o'r broses cynllunio. Amcangyfrifwn y gallai penderfyniad gymryd tua 6-12 mis.