Ffoniwch ni ar: 0800 169 5290

Pa oriau fydd yr CAY yn gweithredu?

Bydd yr CAY yn gweithredu 24 awr; fodd bynnag caiff cyflenwadau'n cyrraedd y safle eu cyfyngu i'r oriau dilynol:

Dydd Llun - Dydd Gwener             07.00 i 19.00

Dydd Sadwrn                                     08.00 i 17.00

Ni  fyddai cyflenwadau'n cyrraedd y safle ar ddyddiau Sul a Gwyliau Banc.