Ffoniwch ni ar: 0800 169 5290

A fydd yr CAY yn swnllyd?

Caiff y gwastraff ei brosesu mewn amgylchedd amgaeedig gydag echdynnu aer, triniaeth ac atal sŵn i ostwng sŵn ac allyriadau i derfynau derbyniol. Cafodd sŵn llinell sylfaen ei fonitro mewn nifer o leoliadau o amgylch y safle mewn gwahanol gyfnodau (fel penwythnosau, oriau mân y bore ac yn ystod y nos). Bydd y data hwn yn galluogi'r broses ddylunio i gynnwys mesurau i ostwng lefelau sŵn gweithredol fel bod effeithiau'r amgylchedd o gwmpas yn isel iawn o gymharu gyda lefelau llinell sylfaen