Ffoniwch ni ar: 0800 169 5290

O ble y daw'r gwastraff/tanwydd?

Bydd yr ERF yn rhoi cyfleuster gwerthfawr ar gyfer busnesau ym Mhowys a'r ardaloedd o amgylch i ddargyfeirio eu gwastraff o domen lanw. Bydd y cyfleuster hefyd yn gyfle i drin gwastraff bwrdeisiol gweddilliol yn lleol.