Ffoniwch ni ar: 0800 169 5290

A fydd yr CAY yn effeithio ar yr amgylchedd?

Cynhelir ystod eang o astudiaethau amgylcheddol yn cynnwys:

 

  • tirwedd
  • traffig a phriffyrdd
  • ansawdd aer
  • sŵn
  • ecoleg
  • amgylchedd dŵr
  • archaeoleg
  • treftadaeth ddiwylliannol
  • cymdeithasol ac economaidd

 

Cyflwynir Datganiad Amgylcheddol gyda'r cais cynllunio i Gyngor Sir Powys. Bydd yn trafod effeithiau'r datblygiad arfaethedig ar yr amgylchedd, ac yn cynnig mesurau lliniaru lle'n briodol.