Ffoniwch ni ar: 0800 169 5290

Sut olwg fydd ar yr CAY/beth fyddaf yn ei weld?

Yn ôl eu natur, mae safleoedd CAY yn adeiladau eithaf mawr. Fodd bynnag, mae ein cynllun yn ceisio lleihau effaith weledol y safle drwy ddefnyddio technegau dylunio effeithiol a defnyddio deunyddiau adeiladu a ystyriwyd yn ofalus. Byddwn yn sicrhau fod y dyluniad yn addas ac yn ystyried sylwadau a dderbyniwyd gan randdeiliaid. Edrychwch ar ein montages lluniau os gwelwch yn dda.