Ffoniwch ni ar: 0800 169 5290

A fydd yr CAY yn ddiogel?

Caiff yr CAY ei gynllunio i ostwng cymaint ag sy'n bosibl ar allyriadau.

Bydd y broses Caniatâd Amgylcheddol yn rhoi ystyriaeth i weithredu'n ddiogel. Dim ond pan fyddant yn fodlon y bydd gan y cyfleuster fesurau priodol yn eu lle i ddiogelu'r amgylchedd ac y caiff ei redeg gan weithredydd cymwys y bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyhoeddi trwydded.