Ffoniwch ni ar: 0800 169 5290

Camau nesaf

Dros y misoedd nesaf byddwn yn dadansoddi'r adborth o'n digwyddiad ymgynghori a dulliau adborth eraill a bydd y manylion hyn yn helpu i lunio cynllun terfynol yr ERF.

 

Byddwn hefyd yn gwneud y tasgau dilynol:

  • Dewis y cyflenwr technoleg a ffafrir
  • Cwblhau arolygon ac adroddiadau fel rhan o'r broses Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol a pharatoi'r Datganiad Amgylcheddol
  • Paratoi'r cais cynllunio i'w gyflwyno yn 2017

Unwaith y cyflwynir y cais cynllunio, bydd cyfnod statudol o 28 diwrnod i rai â diddordeb roi sylwadau i'r cyngor.

Y Broses Gynllunio a Chaniatâd