Ffoniwch ni ar: 0800 169 5290

Gweler isod i'w lawrlwytho copïau o'r:

  • Cylchlythyr
  • Baneri arddangos yn y digwyddiad ymgynghori
  • Safbwyntiau a photomontages
  • Croestoriad o safle
  • Cynlluniau safle-awr ac ymhen 10 mlynedd

Newsletter/Cylchlythyr

Download

Buttington Quarry ERF/Chwarel Buttington ERF

Download

Our Proposal/Ein Cynnig

Download

Process Diagram/Diagram Proses

Download

Why Buttington Quarry/Pam Chwarel Buttington

Download

Landscape and Visual Amenity/Tirwedd ac Amwynderau Gweledol

Download

Landscape and Visual Amenity 2/Tirwedd ac Amwynderau Gweledol 2

Download

Environmental Impact Assessment/Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol

Download

Planning Application/Cais Cynllunio

Download

Environmental Benefits/Buddion Amgylcheddol

Download

Socio and Economic Benefits/Buddion Cymdeithasol ac Economaidd

Download

Next Steps/Camau Nesaf

Download

Viewpoint 1 from Heldre Lane near Whitehouse Farm/Safbwynt 1 o Heldre Lane ger fferm Whitehouse

Download

Viewpoint 2 from Heldre Lane/Safbwynt 2 o Lôn Heldre

Download

Viewpoint 3 from footpath off Heldre Lane/Safbwynt 3 o'r llwybr troed oddi ar lôn Heldre

Download

Viewpoint 4 near Upper Heldre/Safbwynt 4 ger Upper Heldre

Download

Viewpoint 5 from footpath south of Gelli/Safbwynt 5 o'r llwybr troed i'r de o'r Gelli

Download

Viewpoint 6 from Heldre Hill/Safbwynt 6 o Heldre Hill

Download

Viewpoint 7 from footpath near Peny-Bank/Safbwynt 7 o'r llwybr troed ger Peny-banc

Download

Viewpoint 8 from Trewern/Safbwynt 8 o Trewern

Download

Cross sections of the quarry site/O safle'r chwarel

Download

Existing site plan/Cynllun safle presennol

Download

Predicted site plan in 10 years/Rhagwelir y bydd cynllun o'r safle yn ystod 10 mlynedd

Download

Lawrlwytho